Curățare cu rezultate excelente și golire facilă și igienică a recipientului de praf - acestea sunt beneficiile principale ale modelului Blizzard CX1.[[[

În plus, acest prim aspirator f?r? sac de la Miele ofer? o experien?? silen?ioas? ?i nu expune utilizatorul la nivelurile de zgomot tipice acestei categorii de produse. Desigur, la toate acestea se adaug? calitatea bine-cunoscut? Miele.

Când vine vorba de achizi?ionarea unui nou aspirator, preferin?ele consumatorilor variaz? considerabil: în Europa, 1 din 2 din consumatori prefer? modelele cu saci de praf, bazându-se pe puterea mare de aspirare ?i pe igien?. Având în vedere costurile viitoare, ?i randamentul imediat vizibil în recipientul de praf, cealalt? jum?tate prefer? modelele f?r? sac. Ace?ti clien?i accept? ?i dezavantajele inerente, cum ar fi procesul mai pu?in igienic de golire al recipientului, dar ?i performan?ele nemul?umitoare, în cazul multor modele de pe pia??, în cur??area covoarelor.

Acest lucru, totu?i, este un compromis pe care nimeni nu ar trebui s?-l fac?. „Cu modelul Blizzard CX1, Miele a combinat abordarea tradi?ional? cu punctele forte ale aspiratoarelor f?r? sac, rezultând o formul? unic?”, spune Matthias Sander, Head of Floor Care with Domestic Appliances International al Miele. Rezultatul se transpune în performan?a de cur??are ?i în confortul utilizatorului.

Putere mai mare datorit? Tehnologiei Vortex
Într-un aspirator f?r? sac, praful ?i aerul sunt separate prin for?a centrifugal? ridicat? (Cyclone Technology). La majoritatea m?rcilor de aspiratoare f?r? sac, în cadrul acestui proces, aerul trece printr-o serie de mici cicloane (sistem multi-ciclon), care se transpun într-o serie de deform?ri ale direc?iei de deplasare a aerului, iar acest lucru implic? un consum de energie electric? ridicat, dar ?i niveluri ridicate de zgomot. În plus, reglarea puterii este practic imposibil? pentru astfel de sisteme, deoarece sistemele multi-ciclon trebuie s? func?ioneze la o vitez? constant ridicat?, pentru a men?ine ciclonul. Astfel, Miele a optat pentru abordarea mono-ciclon, numit? Tehnologie Vortex, în care aerul trece numai printr-un singur ciclon, de dimensiuni ridicate. Acest lucru conduce la o performan?? de cur??are foarte bun?, combinat? cu niveluri foarte mici ale sunetului. Astfel, Blizzard CX1, cu cele patru set?ri de putere, poate fi reglat într-un mod convenabil.

Mai presus de toate, Blizzard stabile?te noi standarde în ceea ce prive?te igiena. „Dac? praful fin a fost filtrat în mod corect în timpul aspira?iei, atunci recipientul poate fi golit f?r? eliminarea unui întreg nor de praf", explic? Matthias Sander. În cazul modelului Blizzard CX1, separarea murd?riei grosiere de praful fin asigur? o manipulare igienic? eficient?. În prima etap? de filtrare, particulele mai mari sunt bine separate de praful fin. Acesta din urm? este re?inut de filtrul de praf fin Gore®CleanStream®.

Gore®CleanStream® este amplasat într-un container separat în interiorul unit??ii ?i nu este afectat de procesul de cur??are al cutiei de praf. Filtrul este dotat cu sistemul de auto-cur??are ComfortClean, controlat de senzor, care asigur? un flux constant de aer. În condi?ii normale de utilizare, recipientul cu filtru u?or de deta?at trebuie cl?tit doar o dat? sau de dou? ori pe an, sub un jet de ap? curent?. Utilizatorul va fi notificat de necesitatea de cur??are de c?tre senzorii sistemului. „Astfel, împr??tierea prafului la golirea cutiei este considerabil redus?", spune Sander. În plus, toate componentele sunt proiectate astfel încât utilizatorul s? nu intre în contact fizic direct cu murd?ria, nici atunci când se gole?te containerul, nici când  cur??? filtrul.

Golire ?i filtrare igienice
În cea de-a treia etap? de filtrare, Blizzard CX1 este echipat, în func?ie de model, cu un filtru de igien? sau unul HEPA. Acesta din urm? re?ine chiar ?i cele mai mici particule ?i alergeni, asigurând c? aerul evacuat din aspirator este mai curat decât aerul din înc?pere. Niciuna dintre aceste op?iuni nu necesit? între?inere. ?i, ca în cazul filtrului de praf fin, acestea nu trebuie niciodat? înlocuite. 

Miele acord? o aten?ie scrupuloas? la detalii, când vine vorba de satisfac?ia consumatorilor, iar acest aspect a fost testat de institute independente. Procesul extrem de igienic ?i curat de golire al modelului Blizzard CX1 este confirmat de c?tre US American IBR Laboratories, lider interna?ional în domeniul test?rii sistemelor de filtrare. De asemenea, filtrarea pe care o asigur? Blizzard CX1, prin intermediul filtrului HEPA AirClean Lifetime, ?i compatibilitatea acestuia cu persoanele care sufer? de alergii, este sus?inut? de organiza?ia medical? „Allergy UK".

Când vine vorba de cur??area prafului de pe covoare, Blizzard, în func?ie de model, ob?ine un rating B sau C. Toate modelele Blizzard ating ratingul A pentru aspirarea prafului de pe podele ?i pentru filtrare. Un alt avantaj al modelului Blizzard CX1 de la Miele este aspirarea constant? la vitez? maxim?, f?r? riscul absorbirii elementelor de podea. „În acest sens, a?tept?m cu ner?bdare feedback-ul de la distribuitori ?i de la utilizatorii finali”, declar? expertul Miele, Sander.

Despre Miele
Miele este cel mai mare produc?tor mondial de echipamente electrocasnice premium, precum aparatur? de g?tit, de coacere ?i de g?tit cu aburi, produse de refrigerare, aparate de cafea, ma?ini de sp?lat vase ?i produse de îngrijire pentru haine ?i pardoseli. Aceastei linii de produse i se adaug? ma?inile de sp?lat vase, ma?inile de sp?lat rufe ?i usc?toarele pentru uz comercial, precum ?i aparatura de sp?lare-dezinfectare ?i sterilizare a instrumentelor destinate utiliz?rii în activit??ile medicale ?i de laborator (Miele Professional).

Compania Miele, fondat? în 1899, are opt filiale de produc?ie în Germania ?i câte o filial? în fiecare dintre ??rile urm?toare: Austria, Cehia, China ?i România. Cifra de afaceri a companiei în anul 2016/17 a crescut la aproximativ 3,93 miliarde de euro, cu 70% vânz?ri în afara Germaniei. Miele este reprezentat? prin filiale proprii ?i de importatori în aproape 100 de ??ri. Compania Miele se afl? în proprietatea celei de-a patra genera?ie a familiei fondatoare, are o for?? de munc? de aproximativ 19.500 de persoane, cu 10.900 de angaja?i în Germania. Sediul companiei se afl? în Gütersloh / Westphalia, Germania.

 

]]]
    elefant.ro
decathlon.ro
decathlon.ro
ro.kvantumsport.com/
dacris.net
dacris.net
lensa.ro
lensa.ro
lensa.ro
lensa.ro
lensa.ro
lensa.ro
lensa.ro
lensa.ro
lensa.ro
modivo.ro/
yves-rocher.ro
yves-rocher.ro
tirshop.ro/
libris.ro
belher.ro
belher.ro
apiland.ro
vegis.ro
fera.ro
ro.loccitane.com
tirshop.ro/
evomag.ro
bookcity.ro
bookcity.ro
bookcity.ro
bookcity.ro
bookcity.ro
bookcity.ro
chilipirul-zilei.ro/
noriel.ro
noriel.ro
vapy.ro
melimeloparis.ro
floridelux.ro